Hovedkomité

Leder Jan Olav Hay 41 93 30 84 jano-hay@online.no
Presse Odd Bergh 90 86 33 88 odd.bergh@online.no
Løyper John-Erik Hoel 90 85 08 84 john.erik.hoel@c2i.net
Resultater Rune Øverland 95 44 37 67 rune.overland@trainor.no
       
TFIK's e-post     tfik@tfik.no
       
NFIF`s repr. Tore Hordnes 41 67 37 17 thordnes@broadpark.no
Jury Rolf Justad    
Teknisk delegert Brynjar Røgeberg    
       
Funksjonærer     Klikk her