Løypebeskrivelse

Her finner du oversikt over l°ypene og arenaen.

Koordinater:

WGS 84: N 59░ 16.950' E 10░ 24.702'
WGS 84 - desimal: 59.28249 10.41170

VÆRVARSEL FOR OMRÅDET

Yr.no
Storm.no

Klikk her for å se områdekart i "Gule sider".

Gateadresse: Stenmalveien 34

Løypetrasé 2 km

Kart (over): Løypetrasé for 2 km i "grove" trekk.

Beskrivelse: Start ved "2. dammen", øst av Messehall A. Løpet fortsetter nordover, og videre øst av "2. dammen" på vei sydover. Videre vestover mot parkeringsplass og opp på sydsiden av amfiet. Inn på skogsstier vest av messe-området for så å fortsette nordover. På nordsiden av messe-området, passerer du på nordsiden av stadion-området, og nord for Messehall "A". Herfra løpes det sydover (på østsiden av Messehall "A"). Det fortsettes sydover, hvor det vendes ved Messehall "B". Herfra fortsettes det nordover (på vestsiden av "1. dammen"). Videre skal det løpes rundt "2. dammen" på østsiden nordover. "2. dammen" rundes og det løpes mot mål på vestsiden av "2. dammen".

Klikk her for å laste ned 2 km-kart i pdf-format for utskrift.

Løypetrasé 3 km

NB: Løypetraséen for 3 km er satt sammen av to løypetraséer: 2 km + 1 km = 3 km

Først løpes det traséen for 2 km (som beskrevet over). Ved "Mål"-området rundes et merke/kjegle, for deretter å avsluttes med en 1 km trasé. Denne (1 km traséen) er beskrevet nedenfor.

Kart (over): Løypetrasé for 1 km i "grove" trekk.

Beskrivelse: (Først løpes 2 km traséen). Etter runding 2 km; løpes det videre nordover; vest av "2. dammen", og videre øst av "2. dammen" på vei sydover. Videre går løpet opp mot parkereingsplassen. En "øy" av trær rundes. Heretter fortsetter løpet i samme trasé tilbake til mål ved at "2. dammen" rundes.

Klikk her for å laste ned 1 km-kart i pdf-format for utskrift.

Runding og vekslingsfelt for stafetter

Fotografiet over viser runding (for 3 km trasé etter 2 km), og vekslingsfeltet for stafettene. Vekslingsfeltet vil være ved start- og målområdet (markert med tynn, gul stiplet strek). På sydsiden av denne plasseres et rundingsmerke (symbolisert her med rød kjegle). Selve vekslingsfeltet er markert med blå farge. For å skille innkomne og utgående løpere, plassers bukker etc som sperrelinje (symbolisert med rød stiplet linje). Innkomne løpere, som kommer inn fra nord, må holde til høyre og passerer mållinjen og holder rundingsmerket på dennes venstre side før man kommer inn i nvekslingsfeltet. Utgående løper holder til høyre langs traseen på vei nordover før man runder dammen ut på sine etappe. I forbindelse med den andre etappen (4 km) så løpes 2-km etappen to ganger. Den "røde" kjeglen vil her være et "rundingsmerke" etter 2 km i etappen.

Klikk her for å laste ned runding/vekslings-kart i pdf-format for utskrift.